Samvirkebarnehagene_logoikon
Søk
Close this search box.

Begbyenga barnehage

Barnehagen ligger sentralt på Begby, med skogen rett utenfor porten.

begbyenga-var-hverdag

Vår hverdag

Her kan du lese mer om hverdagen hos oss i Begbyenga barnehage.
Bilde av en jente som spiller brettspill

Våre grupper

Her finner du alt du trenger å vite om de ulike gruppene våre.
Bilde av en ansatt og et barn som leier

Våre ansatte

Finn ut mer om den fine gjengen i barnehagen vår.
foreldreuttalelser

Dette sier foresatte om oss

«Hos oss har alle barn og ansatte en meningsfylt hverdag.»

Begbyenga barnehage

Hvorfor velge oss?

Hjerte for yrket

Hos oss jobber det faglig dyktige folk, som også er omsorgsfulle og trygge voksne.

Fasiliteter

Utformingen av barnehagen gir mange muligheter, og vi har flotte uteområder som vi bruker hver eneste dag, samt varierte rom innendørs der barna kan utfolde seg.

Nærområde

Vi har fine turmuligheter i nærheten og har skogen rett utenfor porten – samt en fast turdag i uka.

Foreldreeid barnehage

Dette gir deg som foresatt muligheten til å påvirke barnas barnehagehverdag.

Møt de ansatte

Les mer om våre ansatte her.

Portretter_Gudevold_Marit-K-S
Marit Korperud- Stokvold Daglig leder
+47 469 53 550
Portretter_Begbyenga_Anne-Lise-Helgesen
Anne-Lise Helgesen Pedagogisk leder
Portretter_Begbyenga_Marte-Elise-Ruud
Marte Elise Ruud Pedagogisk leder
Portretter_Begbyenga_Linnea-Marie-Kaufmann
Linnea Kaufmann Barne- og ungdomsarbeider
Portretter_Begbyenga_Katrine-Bratvold
Katrine Bratvold Barne- og ungdomsarbeider
Portretter_Begbyenga_Marthe-Renathe
Marthe-Renathe Aas Barne- og ungdomsarbeider
Portretter_Begbyenga_Nina-Smith
Nina Yvonne Smith Barne- og ungdomsarbeider
Portretter_Begbyenga_Marie-Kristoffersen
Marie Kristoffersen Barne- og ungdomsarbeider
Portretter_Begbyenga_Maria-Therese-Larsen
Maria Therese Larsen Barne- og ungdomsarbeider
Portretter_Begbyenga_Truls-Thoegesen
Truls Thøgersen Pedagogisk leder og styrerassistent
Portretter_Begbyenga_Andre-Solvang
Andrè Solvang Barne- og ungdomsarbeider
Portretter_Begbyenga_Malin-Meland
Malin Meland Fjellstad Barne- og ungdomsarbeider
Portretter_Begbyenga_Nora-Gondrosen-Larsen
Nora Gondrosen Larsen Barnehagelærer
Portretter_Begbyenga_Dag-Nygaard
Dag Nygaard Pedagogisk leder
Portretter_Begbyenga_Beatrice-Arntsen
Beatrice Arntsen Pedagogisk leder
Portretter_Begbyenga_Henrik-Eriksson
Henrik Eriksson Barne- og ungdomsarbeider
Portretter_Begbyenga_Anette-Polsroed
Anette Polsrød Pedagogisk leder
Portretter_Begbyenga_Emil-Nilssen-Opedal
Emil Nilssen Opedal Barne- og ungdomsarbeider
Portretter_Begbyenga-Amalie-Kjaerheim
Amalie Kjærheim Barnehagelærer
Jonas-900x1200
Jonas Bergfjord Barnehagelærer

"Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man."

"Gjennom pedagogisk dokumentasjon har vi mulighet til å se barnet på nytt – om og om igjen – og vi gjør oss synlige for oss selv."

"Et barn har hundre språk, men frarøves nittini."

begbyenga barnehage

Vi legger vekt på følgende tre punkter rundt Reggio Emilia-filosofien:

1. Rommet som den tredje pedagog

Sammen med barnas forhold til hverandre og de voksnes forhold til barna, står utformingen av rommene sentralt i Reggio-Emilia filosofien. Hvordan rommet er innredet, hvilke leker og utstyr man finner tilgjengelig, lyssetting og farger er noen av faktorene som påvirker barnas virksomhet. Vi ønsker at det fysiske miljøet i Begbyenga barnehage skal gi barna mulighet og inspirasjon til å utforske, uttrykke evner og ta i bruk sanser. Det skal også kunne fremme samarbeid og kommunikasjon og gi mening til livene til alle som oppholder seg her. Det krever at vi organiserer og innreder rommene i barnehagen slik at de viser tydelig hva man kan leke med der. Rommene skal invitere til både rollelek, kreativitet og forskning.

2. Prosjektarbeid

Prosjektarbeid er en arbeidsmetode i Reggio-Emilia- inspirerte barnehager. Ved å gripe fatt i små hendelser og signaler som barna gir oss, og bygge videre på disse kan vi utvikle små og store prosjekter sammen med barna. Når barna forteller oss om noe de har vært med på, lurer på, eller viser stor interesse for, gir dette mulighet til fordypning. Vi starter med det barna selv kan eller lurer på, og forsker videre sammen. Det betyr at de voksne ikke vet hvordan prosjektet vil utvikle seg, men må gi barna mulighet til å bruke sine uttrykksformer og nysgjerrighet. Barna er aktive med i læreprosessen, og samtalen mellom barna og med den voksne i gruppa fører til ny kunnskap. Denne arbeidsmetoden krever at vi har gode arbeidsforhold og rutiner som gir ro og tid i hverdagen til å følge opp barnas innspill. Metoden krever at den voksne må observere, lytte, og være der barna er, for å lære oss å forstå barnas intensjon/mening med sine handlinger.

3. Pedagogisk dokumentasjon

I tråd med Reggio-Emilia-filosofien er pedagogisk dokumentasjon et viktig element i vår virksomhet. Pedagogisk dokumentasjon er en synliggjøring av samspill og prosesser i hverdagen i barnehagen. Dokumentasjonen kan være i form av bilder, nedskrevne samtaler, praksisfortellinger eller barnas arbeider som vises i en sammenheng. Dokumentasjonen er viktig både for barna, personalet og foreldrene for å få en utvidet forståelse av virksomheten. For at dokumentasjonen skal bli pedagogisk, må den tas aktivt i bruk til refleksjon. Personalet kan bruke dokumentasjonen til å se om igjen på egen praksis og oppdage nye måter å forstå barna og egne handlinger. Dokumentasjonen gir oss mulighet til å prate om og forstå barnas opplevelse og læring på ulike måter. Ulike måter å tenke på gir oss flere muligheter til utvikling. Sammen med barna kan vi bruke dokumentasjonen til å la dem fortelle om sin opplevelse av ulike temaer og hendelser. Samtalene fører til ny forståelse og ideer til videre arbeid. Dokumentasjon kan gi foreldrene innsyn i hva barna er opptatt av og hvordan aktiviteter foregår. Samtidig viser det hva barna lærer og mestrer. Ved å få mer innsyn ønsker vi også at foreldrene opplever å få økt innflytelse.

Vedtekter

Årsplan

Kvalitetserklæring

kontakt oss

Kom i kontakt med oss i
Begbyenga barnehage

Åpningstider

Mandag – Fredag:
06:45 – 16:45

Adresse

Begbyenga Barnehage
Olav Kyrresvei 4
1639 Gamle Fredrikstad

Telefon

Hovednummer:
69 35 59 40
Rød gruppe:
69 35 59 40 / 941 42 180
Oransje gruppe:
69 35 59 41 / 909 31 971
Grønn gruppe:
69 35 59 42 / 909 47 107
Blå gruppe:
69 35 59 43 / 909 31 317 Fiolett gruppe:
488 68 416

E-post

Marit.Korperud-Stokvold@samvirkebarnehagene.no

Daglig leder

Marit Korperud-Stokvold
+47 469 53 550

Informasjon

Grupper:
5
Ansatte:
20
Barn:
84

Samvirkebarnehagene – fordi de første årene er de viktigste