Samvirkebarnehagene_logoikon
Søk
Close this search box.

Om oss

om oss

Samvirkebarnehagene

Samvirkebarnehagene SA har eid og drevet barnehager i Fredrikstad kommune siden 1989. Samvirkebarnehagene har seks store barnehager på ulike steder i kommunen. Du finner en Samvirkebarnehage på Rolvsøy (Haugeløkka), Gressvik (Trondalen),  Kråkerøy/sentrum (Kråkeby), Gudeberg (Gudevold), Begby (Begbyenga) og Torp (Kjølbergskogen).  

Samvirkebarnehagene SA er et samvirkeforetak som eies av foreldrene. Foreldrene får en eierandel når de får barnehageplass i en av våre barnehager. Foreldrene har også flertall og styreleder i styret, som er foretakets øverste myndighet. Samvirkebarnehagene SA eier seks datterselskaper (barnehagene) og disse er aksjeselskaper som er eiet 100% av Samvirkebarnehagene SA.

Frem til 1.4.2023 var barnehagene avdelinger i Samvirkebarnehagene SA. Stortinget vedtok 1.7.2022 endringer i barnehageloven 1.7.2022, som gjorde at virksomheten måtte omorganiseres, slik at barnehagene ble egne rettssubjekt. Dette førte imidlertid ikke til nevneverdige endringer for barn, foreldre og ansatte. Barnehageselskapene og Samvirkebarnehagene SA har alle et idéelt (ikke økonomisk) formål, og eventuelle overskudd blir værende i selskapene.

Bilde av et barn som leker med en voksen

Våre verdier

Raus

Engasjert

Robust

Med raus mener vi at alle skal gis rom til å utvikle egne evner. Vi skal være lyttende og ærlige i møter med andre. Vi skal vise respekt for andres synspunkter og bruke meningsforskjeller konstruktivt i utviklingen av organisasjonen. Vi skal være rause med hverandre og være et inkluderende fellesskap.

Med engasjert mener vi at alle skal bidra aktivt i barnehagen. Vi brenner for vårt fag og engasjerer oss for å skape den beste barnehagen. Vi forventer engasjement både fra ansatte og foreldre. Dette skal også være en fanebærer for vårt arbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Med robust mener vi å tilby et trygt og godt barnehagemiljø med kompetente og stødige medarbeidere. Samvirkebarnehagene er, og skal alltid være, en robust organisasjon med tydelig ambisjoner.

om oss

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. I tillegg skal loven sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomheten en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjøre aktsomhetsvurderinger.

Samvirkebarnehagene SA med datterselskaper, ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillit og åpenhet. Alle våre leverandører skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. I august 2023 vedtok vi virksomhetens policy for Åpenhetsloven. Det har også blitt utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører, samt ansvarsbeskrivelse for den daglige ledelse til etterlevelse av loven.

Spørsmål vedrørende virksomhetens etterlevelse av Åpenhetsloven kan rettes til daglig leder Mette Bakken: mette.bakken@samvirkebarnehagene.no

krakeby-natur-utemiljo
Bilde av tre barn som holder seg fast i et tau
Vector.png
meteor.png
star_bg.png
meteor.png
planet.png
earth.png
Om oss

Foreldreeide barnehager

Foretaket har et idéelt formål og er en privat virksomhet. Alle foreldre som får tildelt plass i en av Samvirkebarnehagene, får en andel og et andelsbevis. Det betyr at så lenge man har barn i barnehagen er man eier. Det er altså andelseierne som eier barnehagene. Hver familie har én andel (selv om man har flere barn i barnehagen).

Virksomheten er organisert som et samvirkeforetak og det er en egen lov som gjelder for slike virksomheter. Lov om samvirkeforetak regulerer virksomheten med sine krav og bestemmelser.

Andelseierne kan stille på årsmøte, og avgi stemme på sakene som tas opp. Videre kan andelseierne stille til valg som styrerepresentant for andelseierne. Styret i Samvirkebarnehagene SA har et flertall av andelseiere (foreldre/foresatte), og utgjør 4 av 6 representanter. De andre to er representanter valgt av de ansatte i barnehagene

Styret vårt

Styret i Samvirkebarnehagene består av et flertall av foreldrenes representanter, og kommer fra fem av våre seks barnehager. De ansattvalgte representantene kommer også fra ulike barnehager.

Kvalitetserklæring

Kvalitetserklæringen er felles for barn, foreldre og ansatte i samvirkebarnehagene, og er en felles plattform for det pedagogiske arbeidet i alle barnehagene.

Bilde av to ansatte i Kråkeby Barnehage som spiller gitar og synger

Ønsker du å jobbe hos oss?

Alle våre faste stillinger blir lyst ut på Karriere.no , Finn.no og i NAV.no.

Om du derimot ønsker å jobbe som vikar eller ekstrahjelp i en av våre barnehager, kan du kontakte hver enkelt barnehage.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Foreldrehåndbok

Når barnet ditt starter i en av våre seks barnehager, får du tilgang til en digital foreldrehåndbok. Der får du informasjon om alt du måtte lure på om barnehagen samlet på ett sted. Du får innlogging til foreldrehåndboken 1. august.

Nyttige lenker

Her finner du alt du trenger å vite om bl.a. barnehagene i Fredrikstad kommune, hvordan søke plass, betaling, plandager, kommunale vedtekter, lovverk, satsningsområder, og informasjon på andre språk.

kontakt oss

Kom i kontakt med Samvirkebarnehagene

Nedenfor finner du kontaktinformasjonen til Mette Bakken som er daglig leder i Samvirkebarnehagene SA. Hun har vært daglig leder siden 2014, og har variert bakgrunn fra bl.a. reiseliv, studentvelferd og forvaltning, samt bred og lang ledererfaring. Mette mener barnehagene er en enormt viktig del av utviklingen for det enkelte barn, og for samfunnet som helhet.

Hun sier videre at «Barnehageansattes kompetanse, kunnskap og innsats er helt avgjørende for kvaliteten i barnehagene. Jeg er glad for å være en del av Samvirkebarnehagene og ønsker å kunne bidra til utviklingen av barnehagetilbudet i Fredrikstad.»

Om du ønsker å komme i kontakt med en av våre seks barnehager, så finner du dem i toppmenyen under Våre barnehager. Klikk deg inn på hver enkelt barnehage og for å finne deres kontaktinformasjon.

Portretter_Mette-Bakken
Mette Bakken Daglig leder

Besøks- og forretningsadresse

Brygga kontorfellesskap
Storgata 3, etasje 3.
1607 Fredrikstad

Daglig leder

Mette Bakken
+47 928 94 887

Postadresse

Samvirkebarnehagene SA
Storgata 3
1607 Fredrikstad

E-post

mette.bakken@samvirkebarnehagene.no