Samvirkebarnehagene_logoikon
Søk
Close this search box.

Samvirke-
barnehagene

– fordi de første årene
er de viktigste!

om samvirkebarnehagene

Seks moderne og etablerte barnehager i Fredrikstad.

Samvirkebarnehagene har eid og drevet barnehager i Fredrikstad kommune siden 1989, og består av 6 store barnehager. Vi tilbyr totalt 460 barnehageplasser og har nærmere 150 kompetente og engasjerte ansatte.

Foreldrehåndbok

Når barnet ditt starter i en av våre seks barnehager, får du tilgang til en digital foreldrehåndbok. Der får du informasjon om alt du måtte lure på om barnehagen samlet på ett sted. Du får innlogging til Foreldrehåndboken 1. august.

Ferie og stengt

Ferie: Barnehageåret starter 1. august. Alle barn i barnehagene skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret.

Stengt: Barnehagene er stengt 24. desember, 31. desember og på helligdager, samt uke 28, 29 og 30. Vi holder også stengt på kurs- og plandager (15. og 16. august 2023, 17. november 2023, 2. januar 2024 og 10. mai 2024.)

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00. Til informasjon så kan barnehagene slås sammen i jula og påska.

Nyttig informasjon

Her finner du alt du trenger å vite om bl.a. barnehagene i Fredrikstad kommune, hvordan søke plass, betaling, plandager, kommunale vedtekter, lovverk, satsningsområder, og informasjon på andre språk.

Bilde av tre barn som holder seg fast i et tau
Vector.png
meteor.png
star_bg.png
meteor.png
planet.png
earth.png
Om oss

Foreldreeide barnehager

Foretaket har et idéelt formål og er en privat virksomhet. Alle foreldre som får tildelt plass i en av Samvirkebarnehagene, får en andel og et andelsbevis. Det betyr at så lenge man har barn i barnehagen er man eier. Det er altså andelseierne som eier barnehagene. Hver familie har én andel (selv om man har flere barn i barnehagen).

Virksomheten er organisert som et samvirkeforetak og det er en egen lov som gjelder for slike virksomheter. Lov om samvirkeforetak regulerer virksomheten med sine krav og bestemmelser.

Andelseierne kan stille på årsmøte, og avgi stemme på sakene som tas opp. Videre kan andelseierne stille til valg som styrerepresentant for andelseierne. Styret i Samvirkebarnehagene SA har et flertall av andelseiere (foreldre/foresatte), og utgjør 4 av 6 representanter. De andre to er representanter valgt av de ansatte i barnehagene

Våre verdier

Raus

Engasjert

Robust

Med raus mener vi at alle skal gis rom til å utvikle egne evner. Vi skal være lyttende og ærlige i møter med andre. Vi skal vise respekt for andres synspunkter og bruke meningsforskjeller konstruktivt i utviklingen av organisasjonen. Vi skal være rause med hverandre og være et inkluderende fellesskap.

Med engasjert mener vi at alle skal bidra aktivt i barnehagen. Vi brenner for vårt fag og engasjerer oss for å skape den beste barnehagen. Vi forventer engasjement både fra ansatte og foreldre. Dette skal også være en fanebærer for vårt arbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Med robust mener vi å tilby et trygt og godt barnehagemiljø med kompetente og stødige medarbeidere. Samvirkebarnehagene er, og skal alltid være, en robust organisasjon med tydelig ambisjoner.

foreldreuttalelser

Dette sier foresatte om oss

aktuelt

Bloggartikler

Hverdagen i barnehagen kan på overflaten se ut som tilfeldig lek og moro, men det ligger mye pedagogikk og fagkompetanse i det aller meste vi foretar oss.

Våre dyktige pedagoger deler erfaringer og innblikk fra sine hverdager i barnehagene.

Trondalen

Champions League i Trondalen barnehage

Champions league er en storslått fotballturnering som i år arrangeres for 14. gang! Trondalen barnehage er arrangør og inviterer de andre samvirkebarnehagene for å spille

Barnehage

Rommet som den tredje pedagog

«Så lytter jeg liksom på hjertet ditt, og du må bare ligge rolig, fordi du er syk liksom», forklarer ei jente på 3 år, mens

lurer du på noe?

Send inn ditt spørsmål til oss.

Vi svarer gjerne på det du måtte lure på.