Samvirkebarnehagene_logoikon
Søk
Close this search box.

Prosjekt Karneval

Vi er nå midtvinters og midt i barnehageåret på Kråkeby og medvirkning, felleskap, gjenbruk og lek står nå på agendaen. I denne bloggartikkelen får du vite hvorfor vi velger å jobbe med prosjektarbeid, og hvordan vi opplever at hele barnehagen har en felles prosjekttid på to måneder.

Prosjektarbeid

På Kråkeby jobber vi med prosjektarbeid sammen med barna. Både store og små, omfattende og enkle. Noen ganger varer prosjektene over noen dager, andre ganger går det uker og måneder med jobbing rundt ett enkelt prosjekt.

Prosjekt Karneval er en lengre prosjektperiode som strekker seg over to måneder. Alle barnegruppene har dette prosjektet samtidig, og det ender alltid i en felles, fargerik karnevalsfest i starten av mars. Denne rammen rundt karnevalet har blitt en tradisjon på Kråkeby. Og selv om formen er lik, er innholdet aldri likt fra år til år.

Medvirkning

Et prosjekt i barnehagen starter oftest ved at barna har en interesse for eller viser nysgjerrighet rundt noe. Personalet følger med på hva som opptar barna, og supplerer med materialer, finner ut mer og vier oppmerksomheten dit barna har den. Av og til kan det bli omfattende prosjekter av dette. Noen ganger er prosjektene i større grad styrt av barna og vi voksne oppdager kanskje ikke barnas egne prosjekter, før vi virkelig observerer og ser etter. Andre ganger kan vi voksne legge ut spor som barna viser interesse for, og vi kan jakte videre på hva barna er nysgjerrige på. Dette kan lede oss inn i et annet prosjekt.

Utdanningsdirektoratet presiserer at «I prosjektarbeid har barns nysgjerrighet og medvirkning en sentral plass, og barns lyst til å undersøke og utforske skal ha betydning for pedagogiske valg» (udir.no). Vi har erfart at når barna er medvirkende i alle prosessene i prosjektet, skapes det et eierforhold til temaet. Ved å lage kostymer, øve på sanger tilhørende temaet og å bruke kreativiteten til å utforme kulisser og annet materiell, oppnår vi nettopp dette. Det er morsomt å se hvor ivrige barna blir når de får ett eierforhold til temaet. Det skaper forventninger og de forteller om og viser stolt frem ting de arbeider med i prosjektet.

Valg av tema

Når barnehagen starter opp igjen etter jul, er personalet på «sporjakt» etter hva som kan være tema for årets Prosjekt Karneval i alle barnegruppene. Dette betyr at alle gruppene på Kråkeby har prosjektarbeid samtidig, med ett felles mål; nemlig karnevalsfesten i starten av mars. Temaene for barnegruppene er ulike og noen grupper har flere temaer. Opp igjennom årene har vi vært innom mange temaer, og i år er temaene dyr, dinosaurer, Karius og Baktus, Kardemomme by og troll. Temaene preger både lekemateriell og rom, og etter hvert henges det opp karnevalsdrakter rundt på huset.

Gjenbruk og likestilling

Gjenbruk er en viktig del av kostymeprosessen, og i flere prosjekter har kostymene kun vært lagd av gjenbruksmaterialer. Å ha et særskilt fokus på å skape verdifulle ting av gjenbruksmaterialer, er et viktig samfunnsansvar vi som jobber med barn må ta. Det er veldig gøy og se hvor iherdig barna jobber og hvor stolte de blir av de selvlagde kostymene. Samtidig er dette et valg vi har tatt for å ikke ha et kjøpepress rundt kostymer. Barna er likestilte og det er ikke noe fokus på hvem som har det kuleste, mest glitrende, tøffeste eller peneste kostymet.

Fellesskap

Når vi jobber mot noe felles, oppleves det inspirerende på tvers i personalgrupper og barnegrupper. Personalet er i en prosess i hver sine barnegrupper, men ideer og tilbakemeldinger deles. Det oppleves som nysgjerrigheten og oppmerksomheten personalet gir hverandres prosjekter, er en drivkraft i seg selv. Det er inspirerende å se hva de ulike gruppene arbeider med, og det blir kanskje mer tydelig når alle er i prosjektprosessen samtidig. Anerkjennelse er en viktig del av jobben vår, både på personalnivå og sammen med barna. De eldste barna gleder seg ofte like mye til å se på de yngste, som å vise seg frem selv på karnevalet. Det gir en god følelse av tilhørighet når man er en del av et fellesskap, både for store og små.

Prosessen som mål

Selv om det hele ender i en karnevalsfest med egenproduserte kostymer, kulisser og storslått show, er det selve prosessen frem mot festen som er det viktige. Hver dag er vi på en eller annen måte innom temaet vårt og gjør ulike aktiviteter som treffer ett eller flere av fagområdene. Ved å jobbe med et felles tema i barnegruppa, ønsker vi først og fremst at det skal gi inspirasjon til leken og gi barna et felles narrativ å handle rundt. For det er i den spontane, frie leken barna utvikler livsmestrende ferdigheter som språklig og sosial samhandling. (udir.no) Det oppleves meningsfylt og ha god tid til å lage kostymer og arbeide med gjenbruk og bærekraft sammen med barna. Vi ser også at prosjektene engasjerer de voksne, noe som igjen engasjerer barnas viktigste virksomhet – nemlig leken!

Skrevet av: Merete Axford og Cathrine Rønne | Pedagogiske ledere | Kråkeby barnehage