Samvirkebarnehagene_logoikon
Søk
Close this search box.

Våre ansatte – Kråkeby

0

Pedagoger

0

Fagarbeidere

0

Assistenter

KRÅKEBY barnehage

Våre ansatte

Tove Rygh de Flon

Daglig leder

Tove er utdannet barnehagelærer og har jobbet på Kråkeby siden 1990. Hun har videreutdanning i veiledning, ledelse og økonomi.

Cathrine Rønne

Pedagogisk leder

Cathrine er utdannet barnehagelærer og har jobbet på Kråkeby siden 2005. Hun er studentveileder for Høyskolen i Østfold, og tar imot studenter i praksis. Cathrine er også utdannet innen estetiske fag og har videreutdanning i veiledning.

Hege Anstem Olsen

Pedagogisk leder

Hege er utdannet  barnehagelærer og har jobbet på Kråkeby siden 1998 

Malin Porsmyr

Pedagogisk leder

Malin er utdannet barnehagelærer og har jobbet på Kråkeby siden 1998. Malin er studentveileder for Høyskolen i Østfold og tar imot studenter i praksis. Hun har videreutdanning i veiledning. 

Kari Lie Hansen

Pedagogisk leder

Kari er barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder i Kråkeby. Hun har jobbet på Kråkeby siden 1993. 

Merete Axford

Pedagogisk leder

Merete er utdannet barnehagelærer og har jobbetKråkeby siden 2009. Merete er studentveileder for Høyskolen i Østfold og tar imot studenter i praksis. Hun har videreutdanning i veiledning og spesialpedagogikk. 

Heidi Alexandersen Stensland

Pedagogisk leder

Heidi er utdannet barnehagelærer og har jobbet på Kråkeby siden 1999. 

Elisabeth Minge

Pedagogisk leder

Elisabeth er utdannet barnehagelærer og har jobbet på Kråkeby siden 1998. Hun er styrerassistent, og studentveileder og tar imot barnehagelærerstudenter fra Høyskolen i Østfold. Hun har videreutdanning i veiledning. 

Maria Hedebo Larsen

Fagarbeider

Maria er utdannet lærer og barne- og ungdomsarbeider, og har jobbet Kråkeby siden 2010. Ved siden av jobben videreutdanner hun seg til barnehagelærer. 

Kristine Raastad

Barnehagelærer

Kristine er utdannet barnehagelærer og har jobbet på Kråkeby siden 2018. Hun har videreutdanning i småbarnspedagogikk. 

Mathias Smittil

Fagarbeider

Mathias er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet på Kråkeby siden 2018. Han har også utdanning innen friluftsliv. 

Mary-Ann Wallace

Fagarbeider

Mary-Ann er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet på Kråkeby siden 2012. Hun er barnehagelærerstudent ved siden av jobben. 

Glenn Ole Strøm

Barne- og ungdomsarbeider

Glenn Ole er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet på Kråkeby siden 2012. 

Nina Holter Hansen

Barne- og ungdomsarbeider

Nina er utdannet barne- og ungdomsarbeider og hun har jobbet på Kråkeby siden 1990. 

Maria Halvorsen

Fagarbeider

Maria er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet på Kråkeby siden 2012. 

Kirsti Anneth Humlekjær

Barne- og ungdomsarbeider

Kirsti er utdannet barne og ungdomsarbeider og har jobbet på Kråkeby siden 2010.

Sebastian Husvik

Barnehagelærer

Sebastian er utdannet barnehagelærer og har jobbet på Kråkeby siden 2020. Han har i tillegg videreutdanning i veiledning. 

Linda Hunstad

Barnehagelærer

Linda er utdannet Barnehagelærer, og har vært ansatt i Samvirkebarnehagene siden 2020. 

Steven Knutsson

Fagarbeider

Steven er utdannet barnevernspedagog og har jobbet på Kråkeby siden 2018. 

Robin Martinsen

Barne- og ungdomsarbeider

Robin er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har jobbet hos oss siden 1. august 2023. 

Christine Helgesen

Barnehagelærer

Christine er utdannet barnehagelærer og har jobbet i Kråkeby siden 2015. 

Lasse Høj Haagensen

Barnehagelærer

Lasse er utdannet barnehagelærer fra Danmark og har jobbet som barnehagelærer på Kråkeby siden 2022. 

Luzwisminda Johansen

Kokk og renholder

Luzvisminda er kjøkkenassistent og lager mat til alle barna hver dag. Hun jobber også som renholder på Kråkeby. Luzvisminda har jobbet på Kråkeby siden 2004. 

Yonatan Irak

Assistent

Yonatan er assistent og har jobbet på Kråkeby siden 2021.