Samvirkebarnehagene_logoikon
Søk
Close this search box.

Våre ansatte – Gudevold

0

Pedagoger

0

Barne- og ungdomsarbeidere

0

Assistent

0

Ekstraressurser

Gudevold barnehage

Våre ansatte

Hege Spetaas

Daglig leder

Hege startet i Gudevold barnehage i august 2023, og har jobbet i barnehage siden 1998. Hun har nasjonal styrerutdanning, og tar nå Juss for ledere på BI. Hege er opptatt av relasjonskvaliteten og læringsmiljøet i barnehagen.

Dijana Jasarevic

Pedagogisk leder og styrerassistent

Dijana startet i Gudevold barnehage i 2014. Hun er opptatt av å være en tilstedeværende voksen i samvær med barna. 

Marlen Sørensen

Pedagogisk leder

Marlen startet i Gudevold barnehage i 2016. Hun er opptatt av fysisk og psykisk helse knyttet opp mot trygghetssirkelen og relasjonsbygging.

Susanne Karlsen

Pedagogisk leder

Susanne startet i Gudevold barnehage i 2018. Hun er opptatt av og brenner for å se hvert enkelt barn, og møte barnet der det er. Susanne er en kreativ sjel og bruker kunst, kultur og kreativitet aktivt.

Therese Christiansen

Pedagogisk leder

Therese startet i Gudevold barnehage i 2018. Hun er opptatt av barns medvirkning, samt mangfold og fellesskap.

Tonje Høili Jansson

Pedagogisk leder

Tonje startet i Gudevold barnehage i 2002. Hun er opptatt av bevegelsesglede, språk og sosialkompetanse.

Malin Humlekjær

Barne- og ungdomsarbeider

Malin startet i Gudevold barnehage i 2019. Hun studerer til å bli barnehagelærer, og er opptatt av å se helheten og barnet, i tillegg til kreativ skaperglede.

Espen Klipper

Barnehagelærer

Espen startet i Gudevold barnehage i 2016. Han er opptatt av å se enkeltbarnet, mangfold og fellesskap.

Marit Svalerød

Barne- og ungdomsarbeider

Marit startet i Gudevold barnehage i 2009. Hun er opptatt av fysisk aktivitet, uteaktivitet, samt dans og musikk.

Hilde Sørensen

Barne- og ungdomsarbeider

Hilde startet i Gudevold barnehage i 1997. Hun er opptatt av å se hvert enkelt barn med det gode blikk. Hilde er også opptatt av kunst, kultur og kreativitet.

Robin Isaksen

Barne- og ungdomsarbeider

Robin startet i Gudevold barnehage i 2018. Han er opptatt av å være en tilstedeværende voksen i leken med barna. Robin er også opptatt av kreativitet gjennom musikk og dans. Han er glad i å by på seg selv, og gitaren er hans beste venn.

Lindis Johansen

Barne- og ungdomsarbeider

Lindis startet i Gudevold barnehage i 1982. Hun er opptatt av å se barnet, skape relasjoner, og å være en tilstedeværende voksen.

Tove Elise Ekrem

Barne- og ungdomsarbeider

Tove startet i Samvirkebarnehagene i 1991 (Gudevold barnehage i 2021). Hun er opptatt av de minste barna. Tove er også opptatt av lekenhet, spontanitet og kreativ tenking gjennom kunst, i tillegg til musikk, dans og magiske samlingsstunder.

Charlotte Ørmen

Barne- og ungdomsarbeider

Charlotte startet i Gudevold barnehage i 2009. Hun er opptatt av kreativitet og skaperglede, i tillegg til fysisk aktivitet.

Ole Skoglie

Barne- og ungdomsarbeider

Ole startet i Gudevold barnehage i 2012. Han er opptatt av lek og å se enkeltindividet. Ole tar seg alltid god tid og fordyper seg i leken til barna.

Anne-Ragnhild Andreassen

Barne- og ungdomsarbeider

Anne-Ragnhild startet i Gudevold barnehage i 2021. Hun er opptatt av å se hvert enkelt barn og å tilrettelegge for barn som har særskilte behov. Hun liker aktive hverdager – både ute og inne, og er opptatt av barns medvirkning.

Niklas Hansen

Barnehagelærer og Pedagogisk leder

Niklas startet i Gudevold barnehage i 2020. Han er opptatt av fysisk aktivitet og turer, samt å skape et fellesskap gjennom aktivitet og bevegelse.

Elena Zaytseva

Barne- og ungdomsarbeider

Elena har jobbet i Samvirkebarnehagene siden 2019. Hun er opptatt av kunst og kreativitet, og dans og musikk.

Anette Nordahl-Skinnes

Barnehagelærer

Anette startet i Gudevold barnehage i 2019. Hun er opptatt av de yngste barna, samt kunst, kultur og kreativitet.

Christin Wolden

Barnehageassistent

Christin har jobbet i Gudevold barnehage siden 2019. Hun utdanner seg for tiden til Barne- og ungdomsarbeider, og er opptatt av å se enkeltbarnet, og å gi omsorg og et trygt fang. Christin liker en aktiv hverdag ute og inne, samt bordaktiviteter.

Ann Helen Ekenes Bakken

Barnehagelærer

Ann Helen startet i Gudevold barnehage i 2013. Hun er opptatt av enkeltbarnet, kunst og kreativitet. Ann Helen er for tiden i barselpermisjon, men er tilbake i november 2023.

Ida Kristine Kjøsnes

Barnehagelærer

Ida startet i Gudevold barnehage i august 2023. Hun brenner for forebyggende arbeid rundt psykisk helse, livsmestring og å gjøre barna robuste!

Trine Lise Willassen

Assistent

Trine-Lise startet i Gudevold barnehage i 2021. Hun er opptatt av relasjonsbygging og tilstedeværelse ved hjelp av trygghetssirkelen. Hun ser viktigheten av å ta vare på de små øyeblikkene, undring og kreativitet.

Amalie Vevelstad

Barnehagemedarbeider

Amalie har vært i Gudevold barnehage siden 2018. Hun er opptatt av matlaging, kreativitet og kunst.

Milena Starčević

Assistent-ressurs

Milena startet i Gudevold barnehage i 2022. Mer info kommer snart.

Morten Johansen

Assistent-ressurs

Morten startet som ressurs i Gudevold barnehage i januar 2023. Han er opptatt av omsorgsfulle relasjoner, humor og er god til å delta i barnas frie boltrelek.

Radia Djehiche

Assistent-ressurs

Radia startet i Gudevold barnehage i 2020. Hun er opptatt av fysisk aktivitet både ute og inne, i tillegg til kommunikasjon og å se barnets behov.