Samvirkebarnehagene_logoikon

Våre grupper - Kråkeby

0

Barn

0

Ansatte

0

Grupper

Bilde av et barn som leker

Hjertet

Hjertet er de yngste barna på Kråkeby. De har sin faste base med faste voksne gjennom hele året. På Hjertet er fokuset å skape en god overgang fra livet hjemme til det å starte i barnehagen. Hjertebarna skal gå sammen i Kråkeby alle årene, noe som bidrar til gode vennskap mellom både barn og foreldre. På Hjertet er trygghet og tilknytning viktig. Barna sover i vogner ute, og leker både ute og inne hver dag. Ute har de sin egen base hvor de kan trekke seg tilbake om de har behov for det.
Bilde av barn som tegner på et murvegg

Ovalen

Ovalen er 2-åringene. De er ikke lenger helt yngst i barnehagen, og har ikke lenger en egen base som bare er «sin». De tar større del i hele barnehagen, både de fysiske rommene, de andre barna og er sammen med mange av de voksne i barnehagen. I gruppetiden er barna sammen med sine faste voksne og følger en felles ukeplan. Utenom kjernetiden får barna velge om de vil leke i Hallen eller på Krana. Nå som barna får bruke mer av barnehagen, har det åpnet seg en helt ny arena for dem, bokstavelig talt. Dette fører også til at barna har større innvirkning på sin hverdag, ved at de får ta egne valg. De fleste barna som går på Ovalen sover på dagen, det gjøres inne på senger. Tirsdag er fast turdag.

Trekanten

Trekanten er 3-åringene. Når man starter på Trekanten er man sammen med faste voksne i kjernetiden mellom 10-14.30, og utenom den tiden kan barna velge å bruke hele huset. Det betyr at selv om barna opplever tilknytning til egen gruppe vil de oppleve å få vennskap eller relasjoner til voksne og barn på andre grupper. På Trekanten blir barna introdusert for dans, de arrangerer trehjulssykkel-løp og har egen teamfest foruten å være med på de faste arrangementene alle gruppene deltar på hvert år. Torsdag er fast turdag.
Bilde av fire jenter som danser med armene i været på Begbyenga

Firkanten

Firkanten er 4-åringene. Firkanten er de nest eldste barna i barnehagen og samarbeider mye med Stjerna som er de eldste. Firkanten har hele barnehagen som lekearena, men er sammen med gruppen sin i kjernetiden mellom 10-14.30. I kjernetiden kan barna på Firkanten fordype seg i leken eller være med på fellesaktiviteter som er tilpasset sin aldersgruppe. En av de faste aktivitetene barna på Firkanten får delta på er malekurs som er tilrettelagt for 4 åringer. De har egen eventyrtur, vanntilvenningskurs i Kongstenhallen og får være med som tilskuer på miljødag i Sentrum og fotballturnering i Trondalen som de skal delta på som Stjerner. Tirsdag er fast turdag.

Stjerna

Stjerna er de eldste barna i barnehagen. Ved å være sammen med barn på samme alder kan vi tilrettelegge for aktiviteter som passer for aldersgruppen, noe som er en stor fordel med tanke på skolestart. Alle barna på Stjerna skal begynne på skolen året etter, og vi ser på hele det siste året som en forberedelse på overgangen fra barnehage til skole. Utenom kjernetiden som er fra 10-14.30 kan Stjernebarna leke i hele Kråkebyhuset og velge rom både ut fra aktivitet, lekevenner eller hvilke voksne de vil være med. På Stjerna får barna være med på rockeklubb, overnatting i barnehagen, miljødag i sentrum, fotballturnering i Trondalen og all-idrett foruten de faste felles aktivitetene med alle gruppene. Mandag er fast turdag.