Samvirkebarnehagene_logoikon

Våre avdelinger - Haugeløkka

0

Barn

0

Ansatte

0

Avdelinger

Bilde av barn som leker ute

Melketanna

Melketanna er en småbarnsavdeling for barn mellom 0 og 3 år, og er barnas første møte med barnehagen. Vi vil gi barna en trygg start med fokus på omsorg og utforskning. Trygghet og gode relasjoner er grunnlaget for å kunne leke, utforske og lære.

Faste rutiner og en kjent dagsrytme skaper forutsigbarhet for de minste. Vi deler oss ofte i små grupper for å redusere støy, gi trygghet og mulighet til å se det enkelte barnet.

Vi tilbringer mye av dagene ute. To dager i uken er faste grupper på tur for å oppleve nærområdet.

Vi har tre måltider i løpet av dagen. Frokost mellom 07:30–08:30. Lunsj, kl. 10:30. Frukt på ettermiddagen, cirka kl. 14:00. En dag i uka lager vi varm lunsj. Vi tilpasser måltidene til de barna som har behov for det, for eksempel babygrøt til de minste.

Vi har fokus på tilstedeværende og lekne voksne som er på gulvet sammen med barna. Målet er å være tilstede her og nå. De små tingene kan oppleves som store øyeblikk for de minste barna.

Det fysiske lekemiljøet endres i takt med barnas utvikling og interesser. Vi forsøker å skape rom og soner som motiverer til lek og undring. Puterommet er en favoritt hos oss, der kan barna få bruke kroppene sine i lek.
Bilde av Pirate Ship lekehus i Haugeløkka barnehage

Gofoten

Gofoten er avdelingen for to- og treåringene. Denne aldersgruppen er nysgjerrige, de utforsker verden og ferdighetene sine og barna har en selvstendighetstrang. Barna kan og de vil!

Dagene på Gofoten er lagt opp slik at det skal være god tid til å fordype seg i lekens verden. Leken er vårt hovedfokus og det er den morsomste aktiviteten barna liker å bruke tiden sin på. Vi deler barna i grupper gjennom store deler av dagen slik at de skal få ro, plass og tid til å leke. Når vi organiserer dagen på denne måten, gir det også oss voksne større mulighet til å kunne møte hvert enkelt barn der det er i sin utvikling og med sine behov.

Det fysiske miljøet på Gofoten tilpasses etter hvert som barnas lek endrer seg og hva behovet deres er. Et rom hos oss kan i løpet av et barnehageår både fungere som brannstasjon, trollhule, puterom og Hakkebakkeskogen. Avdelingen består av soner der to- og treåringene både kan være motorisk aktive, få utfoldet seg i lek, få hvile og å være forskende, nysgjerrige og kreative.

Barnas medvirkning og fokus er viktig for oss. Vi synes det er viktig å gi barnas interesser, ideer og ønsker plass på avdelingen. Temaene vi jobber med tar derfor ofte utgangspunkt i hva barna er opptatte av her-og-nå. Dette skaper mange lærerike og gledesfylte prosjekt. Gjennom tema-arbeid jobber vi systematisk med Rammeplanens fagområder. Vi er opptatte av hverdagsmagi. I barnas opplevelsesverden finner man disse gylne øyeblikkene like mye i det små som det store.

Vi er en turglad gjeng og vi går på turer ukentlig og så ofte vi kan. På turene utforsker vi nærmiljøet til barnehagen, som består av både natur og spennende bedrifter som vi liker å besøke. Vi er også glade i å kjøre buss. På den måten får vi også gode, felles opplevelse sammen rundt omkring i både Fredrikstad sentrum og i Sarpsborg.

Barna får servert tre måltider i løpet av dagen, frokost, lunsj og frukt/knekkebrød. Hovedmåltidene består av en blanding av ulike typer grøt, brød og andre kornprodukter og et variert utvalg pålegg med grønnsaker til. En gang i uken lager vi et varmt måltid. På menyen da står det mat som er sunn, god og så enkel at barna kan være delaktige og ha fokus gjennom hele matlagingsprosessen.

Smilehullet

Smilehullet er en avdeling med barn fra 3–6 år.

Vi har fokus på på gode opplevelser sammen. Både med hele barnegruppen og i mindre grupper.

Vi er på turer i nærmiljøet ukentlig. Vi er også stadig på litt lengre turer hvor vi kjører buss, ferge eller noen ganger også tog. Vi er en turglad gjeng.

Barna på Smilehullet blir kreative og selvstendige. Vi sier JA hvis vi kan og NEI hvis vi må. Barns medvirkning står høyt hos oss.

Vi har mye humor og glede, og små og store ser på hverandre med gjensidig respekt. Vi har fokus på å skape robuste barn.

Barna på Smilehullet blir miljødetektiver. Vi plukker søppel, panter flasker og gjenskaper mye kreativt på gjenbruksverkstedet vårt.

Varm lunsj har vi minst en gang i uken. Da lager vi maten fra bunn av, og barna som ønsker det er med som ivrige kokker. Når barna er med å lager maten smaker det også ekstra godt.
Bilde av barn som leker ute

Armkroken

Armkroken er en avdeling med barn i alderen 3–6 år. De eldste barna på denne avdelingen kalles “skolestartere”, og er en del av “skolestartergruppa”, sammen med Smilehullet’s eldste barn. Vennskap, relasjoner, humor, glede og sosial kompetanse kjennetegner hverdagene, og alt dette skjer igjennom leken.

Vi tilbringer mye tid ute og er på ukentlige turer i nærmiljøet.

Vi serverer tre måltider i løpet av dagen. Frokost, lunsj og frukt/knekkebrød på ettermiddagen. En dag i uken lager barna varm lunsj med personalet. Gjennom året varierer vi på menyen, og barna er selv med på å medvirke denne.

Personalet på Armkroken har fokus på tilstedeværelse, og det å være en god rollemodell. Vi har også fokus på å være en god lekekamerat og ha gode hverdager fylt av morsomme, lærerike og interessante fellesopplevelser. Barnas medvirkning står høyt hos oss, og vi er opptatt av at barna skal bli robuste, selvstendige og tørre være seg selv.

Det fysiske lekemiljøet endres ut ifra barnegruppe og barnas interesser. Vi er stadig på jakt etter å skape gode lekesoner, og arenaer for utvikling, lek og læring.

Skolestarerne har gjennom hele året et eget opplegg, med blant annet turn på Active Center, fotballturnering med alle Samvirkebarnehagene og overnatting i barnehagen.