Samvirkebarnehagene_logoikon

Våre grupper - Begbyenga

0

Barn

0

Ansatte

0

Grupper

Bilde av barn som går ute

Fiolett gruppe

De yngste barna tilhører Fiolett gruppe. For de yngste er Solrommet godt egnet med god gulvplass for krabbing, og et stort speil hvor de små oppdager seg selv og verden rundt. Fiolett samarbeider med Blå gruppe, og har blant annet felles utetid. Når det nærmer seg sommeren begynner Fiolett gruppe å bruke Månerommet mer, for å bli godt kjent før de starter der til høsten. 

Vi legger vekt på stabilitet og gjenkjennbare rutiner i hverdagen for de yngste barna. Hverdagen skal være trygg og utviklende. Alle barn i Begbyenga barnehage, store og små, er ute hver dag. Barna får varierte og alderstilpassede fysiske utfordringer både ute og inne.
Bilde av et lite barn som leker på begbyenga

Blå gruppe

Blå gruppe er de nest yngste barna i barnehagen. De holder til på Måne- og Himmelrommet som er tilrettelagt for denne aldersgruppen.

Barna i toårsalderen utforsker verden med stor iver. Egne opplevelser står i fokus og det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i hverdagen. Vi forsker sammen med barna, og leker og aktiviteter dreier seg rundt hverdagsaktiviteter. Lek i for eksempel kjøkkenkroken gir mulighet for de første enkle samtalene etter som språket utvikler seg.

Utover i barnehageåret begynner Blå gruppe å gjøre seg kjent i, og å bruke større deler av barnehagen. Toåringen begynner også å gå på tur i nærmiljøet.
Bilde av et barn som husker

Grønn gruppe

Treåringene går på grønn gruppe. De er i en periode av livet som preges av å mestre nye utfordringer – både kognitivt og fysisk. Språkutviklingen til treåringen går i et raskt tempo, og de begynner å gjøre seg enda mer forstått i form av å være verbale.

Hverdagen i barnehagen preges av at treåringen vil "klare selv", og på grønn gruppe legges det vekt på å gi barna mulighet til å mestre. Barna går på turer i nærmiljøet og tar med inntrykk tilbake til barnehagen som blir til små og store prosjekter.
Bilde av fire jenter som danser med armene i været på Begbyenga

Oransje gruppe

Fireåringene går på oransje gruppe. Fireåringen er aktiv og ganske fysisk i lek og aktiviteter. Samtidig begynner barna å bli glad i fortellinger, fantasi og humor i denne alderen. Det er naturlig å bruke drama og sangleker, og å være mye ute med fireåringene – både på tur og i barnehagens uteområde.
barn-som-viser-frem-noe-det-har-perlet-begbyenga

Rød gruppe

Femåringene er de eldste barna i barnehagen og går på rød gruppe. Det siste barnehageåret legger vi vekt på at barna skal bli selvstendige, slik at de føler seg trygge når de går over til å bli skolebarn. Å mestre påkledning, be om hjelp, finne noen å leke med, klare seg selv på toalettet, og høre etter når felles beskjeder blir gitt, er noen av ferdighetene vi legger vekt på. Dette trener vi på gjennom hele året. 

Rød gruppe får være med på vanntilvenning i Kongstenhallen. Før sommeren er vi i Bratliparken og ser på Hakkebakkeskogen. 

Hvert år arrangerer Samvirkebarnehagene fotballturnering i Trondalen, som de eldste barna får være med på. 

I tillegg blir det mer fokus på lek med antall, rom og form, samt språk og tekst det siste året i barnehagen.