Samvirkebarnehagene_logoikon
Søk
Close this search box.

Vår hverdag – Gudevold

Hverdagen i Gudevold barnehage skal være et trygt og godt sted å være, og det er her barna starter sin reise i et langt utdanningsløp.

Bilde av en ansatt og et barn som leier
vår hverdag

Fokusområder

I Gudevold mener vi at alle mennesker har unik verdi, og vi er avhengig av hverandre for å skape et godt fellesskap. Ut fra visjonen vår, «jeg er verdifull og bidrar til fellesskapet», har vi fire fokusområder:

Lek

Språk

Omsorg

Danning

vår hverdag

Stort mangfold

I Gudevold er vi heldige og har et stort mangfold, hvor mange ulike kulturer er representert og en variasjon i verdier, livssyn og religion. Vi ønsker å bruke mangfoldet som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Psykisk og fysisk utvikling

Barns psykiske og fysiske utvikling skal fremmes i barnehagen. For å gi barna god selvfølelse og mestring mener vi at barnet må få møte utfordringer, gode mestringsopplevelser og en fellesskapsfølelse. Vi ønsker å jobbe med livsmestring, barns selvfølelse og selvtillit gjennom daglige gjøremål, praktiske arbeidsoppgaver, aktiviteter og lek.

Lek og nysgjerrighet

Barnas lek og nysgjerrighet skal være bærebjelkene i vårt arbeid. Alle barn mestrer selv, hvis vi har troen på dem og gir de mulighet. I hverdagen vår skal dette synliggjøres ved at barn får være med å bestemme, medvirke og får ansvar for ulike oppgaver, som blant annet å rydde etter seg, hjelpe hverandre eller en voksen. Vi ønsker at barna våre skal kunne sette ord på følelser og opplevelser.

«I Gudevold er vi alle verdifulle og bidrar til fellesskapet.»

Gudevold barnehage

Hvorfor velge oss?

Hjerte for yrket

Vi har en personalgruppe med høy utdanning, lang ansiennitet og et hjerte for yrket.

Fasiliteter

Vi har en moderne og fin barnehage med stort uteområde og fine lekeplasser.

Nærområde

Barnehagen ligger på Østsiden, et steinkast unna flotte turområder som Glommastien, skogen, og ikke minst Gamlebyen.

Foreldreeid barnehage

Dette gir deg som foresatt muligheten til å påvirke barnas barnehagehverdag.

lurer du på noe?

Ta kontakt med oss

Kom gjerne på besøk om dere vil se barnehagen, eller ta en prat med oss.

Fyll inn skjema, så tar vi snart kontakt med deg!