Samvirkebarnehagene_logoikon
Søk
Close this search box.

Vår hverdag – Begbyenga

I Rammeplanen står det at alle barn skal oppleve progresjon i barnehagens innhold. Det vil si at vi skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.

Bilde av en ansatt og et barn som leier
Vår hverdag

Fokusområder

I arbeidet vårt med Reggio Emilia-filosofien legger vi vekt på disse tre punktene – Rommet som den tredje pedagog, Prosjektarbeid og Pedagogisk dokumentasjon – i tillegg til følgende fokusområder:

Tilrettelegge for lek,
læring, omsorg og danning.

Foreldresamarbeid
preget av åpenhet og
gjensidig respekt.

Vi skal arbeide for
at barna skal medvirke i en
meningsfylt hverdag.

vår hverdag

Måltider

Vi starter dagen med frokostbuffèt på kjøkkenet. Neste måltid er lunsj. Hver fredag får barna servert varmmat. Når barnehagedagen begynner å gå mot slutt, serverer vi frukt og knekkebrød. 

Gruppetid

Kl. 10 er det gruppetid, der barna er inndelt etter alder. Hver av de fem aldersgruppene har pedagogiske ledere som har ansvar for å lede barnegruppen sammen med faste fagarbeidere. Barnegruppene er inndelt etter regnbuens farger.

I gruppetiden har vi mulighet til å fordype oss mer i det de ulike barna og aldersgruppene er opptatt av. Tilnærmingsmåten er ulik for en tre- og femåring, og også hvordan vi utforsker og jobber med et tema. Turer, utelek og aktiviteter som skjer i gruppetiden blir også tilpasset aldersgruppene. Gruppene bytter på å bruke rommene i barnehagen hver sin dag i løpet av uka. Alle gruppene har en fast turdag.

Alle barn skal oppleve progresjon

I Rammeplanen står det at alle barn skal oppleve progresjon i barnehagens innhold. Det vil si at vi skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.

De yngste barna

De yngste barna har faste grupper hele dagen. Ettåringene på Fiolett gruppe holder til på Solrommet. Toåringene på Blå gruppe er på Måne- og Himmelrommet. De yngste barna har lekeplass ute og atelier som er tilpasset deres alder.

«Vi er mye utendørs og bruker naturen i nærmiljøet.»

Begbyenga barnehage

Hvorfor velge oss?

Hjerte for yrket

Hos oss jobber det faglig dyktige folk, som også er omsorgsfulle og trygge voksne.

Fasiliteter

Utformingen av barnehagen gir mange muligheter, og vi har flotte uteområder som vi bruker hver eneste dag, samt varierte rom innendørs der barna kan utfolde seg.

Nærområde

Vi har fine turmuligheter i nærheten og har skogen rett utenfor porten – samt en fast turdag i uka.

Foreldreeid barnehage

Dette gir deg som foresatt muligheten til å påvirke barnas barnehagehverdag.

lurer du på noe?

Ta kontakt med oss

Kom gjerne på besøk om dere vil se barnehagen, eller ta en prat med oss.

Fyll inn skjema, så tar vi snart kontakt med deg!