Samvirkebarnehagene_logoikon

Styret

Styret vårt

Styret i Samvirkebarnehagene består av foreldrenes representanter flertall, og kommer fra 5 av våre 6 barnehager. De ansattvalgte representantene kommer også fra ulike barnehager.

2023 - 2024

Leif-Arne Karlsen

Styreleder

Forelder i Trondalen barnehage.

Fredrik Brevik

Nestleder

Forelder i Gudevold barnehage.

Marit Johansen

Styremedlem 

Forelder i Haugeløkka barnehage.

Vegar Ormaasen

Styremedlem

Forelder i Begbyenga barnehage.

Hilde Sørensen

Styremedlem

Ansattvalgt representant. Jobber som fagarbeider i Gudevold barnehage.

Anette Polsrød Benterud

Styremedlem

Ansattvalgt varamedlem. Jobber som barnehagelærer i Begbyenga barnehage.

Marie Ledang

Varamedlem

Forelder i Kjølbergskogen barnehage.

John-Arne Trøsberget

Varamedlem

Ansattvalgt representant. Jobber som fagarbeider i Trondalen barnehage.

Melissa Nilsen

Varamedlem

Ansattvalgt varamedlem. Jobber som barne- og ungdomsarbeider i Haugeløkka barnehage.